Jarní plenární zasedání KLS 2018

Příští plenární zasedání KLS se uskuteční ve dnech 21.-22.3.2018

Pozvánka na zasedání

Program zasedání

Registrace